Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijke van de aard van die
werkzaamheden, van toepassing:
- de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen 2006 (AVVV)
- de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen 2006 (AVBV)
- de Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen (AVB), op 14 maart 1991.
   gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 'S-Gravenhage
   aktenummer 39/1991
- Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden:
   deze voorwaarden betreffende de betalingen van aan de vervoerder
   opgedragen vervoer-, opslag,- en overige logistieke werkzaamheden
   vastgesteld door Transport en Logistiek Nederland, gedeponeerd ter griffie
   van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 1 oktober 1993.
- het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
   goederen over de weg (CMR)
- Algemene Vervoercondities 1983 (AVC), gedeponeerd ter griffie van de
   Arrondissementsrechtbank van Amsterdam en Rotterdam op 1 september 1983,
   gewijzigd op 30 november 1984.
- de Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door FENEX op 2 maart
   1987 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank van Amsterdam, Arnhem,
   Breda en Rotterdam.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaardenis steeds de laatste gedeponeerde
versie van toepassing.
De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Eppink & Bos Incassodiensten